Vakatanka

DátumDomáciVýsledkyHostiaČas
Keď môžem, pomôžemVakatanka
VakatankaKeď môžem, pomôžem
Bar v lese na KVPVakatanka
VakatankaBar v lese na KVP
VakatankaInter Košice FSC
VakatankaKeď môžem, pomôžem
PROVAR TeamVakatanka
FS KeresturVakatanka
VakatankaBEATHLETE
Viernes FSVakatanka
VakatankaKeď môžem, pomôžem
VakatankaDynamo Podhradová
Viernes FSVakatanka
VakatankaInter Košice FSC
FC OtamanyVakatanka
VakatankaPromet Trans
Bar v lese na KVPVakatanka
VakatankaFANATIC
FS KeresturVakatanka
VakatankaPROVAR Team
BEATHLETEVakatanka
VakatankaInter Košice FSC
VakatankaFC Otamany
Inter Košice FSCVakatanka
VakatankaAFC Mier
Bar v lese na KVPVakatanka
VakatankaKeď môžem, pomôžem
Dynamo PodhradováVakatanka
VakatankaPodpor Pohyb
FC OtamanyVakatanka
VakatankaInter Košice FSC
AFC MierVakatanka
VakatankaBar v lese na KVP
Keď môžem, pomôžemVakatanka
VakatankaDynamo Podhradová
VakatankaPodpor Pohyb